Katıldığımız Eğitimler – 2013

 • 2013- Soğutma Dünyası Zirvede Eğitimi
 • 2013- Uluslararası Pazarlara Açılırken Sözleşmeler
 • 2013- Psikometrik Prosesler Eğitimi
 • 2013- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2013- CANİAS Programı Kullanım Eğitimi
 • 2013- ISO 9001:2008 İç Denetçi Eğitimi
 • 2013- Sözleşmeler Hukuku Sözleşme Hazırlama ve
  İnceleme Yöntemleri
 • 2013- E Fatura
 • 2013- İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi
 • 2013- Acil Durum Eylem Planı Hazırlığı Eğitimi
 • 2013- Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • 2013- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • 2013- ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 KYS ve
  Dökümantasyon Eğitimi
 • 2013- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
  Risk Değerlendirmesi Eğitimi
 • 2013- Genel İSG Bilgilendirme ve Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
 • 2013- Jet Fan Uygulamaları
 • 2013- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2013- Yurt Dışına Açılan Endüstriyel İşletmeler İçin E – Ticaret
 • 2013- Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı ve
  Yangınla Mücadele Eğitimi
 • 2013- Temel İlk Yardım Eğitimi